Real Time Web Analytics

פוסט מרתה - ביקורות


"מופע מחול משובח זה הוא הבולט בבכורות 'הרמת מסך' השנה. היצירה נוצרה בהשראת מחזהו של אדוארד אלבי "מי מפחד מוירג'יניה וולף" ומתארת יחסי אהבה-שנאה של זוג מבוגר, כפי שהם נחשפים במפגש עם זוג צעיר המגיע להתארח בשעת לילה מאוחרת. משחקי הכוח וההשפלות ההדדיות של הזוג המבוגר מובילים להתנגשויות עמוסות-יצרים לאורך המחזה. 
זה מחול פסיכולוגי, פיסי מאוד וגם מעודן ועמוק בלקסיקון של תנועה עכשווית. אין כאן תרגום המחזה לתנועה, אלא הפיכת הקונפליקטים למשפטי תנועה ספורים שאותם מפתחים היוצרים לידי קומפוזיציה העומדת בזכות עצמה. השפה התנועתית ברורה, נובעת מהדמות ומהנרטיב ועוברת הפשטה והשחזה. הקטעים פתוחים לפרשנות, וטוב שכך, והגבולות בין זכרון, הווה ושאיפה לעתיד מיטשטשים ונעים כקרוסלה על גבי ציר זמן דמיוני". (רות אשל, הארץ)

"הדמויות אינן מדגימות מצב. הן מדברות מרגע לרגע ונדמה שהן חיות שם, עכשיו, את עולמן הסגור, ואני כצופה מציצה לסלון של מרתה וג'ורג' וחיה אותם במתח מרגע לרגע ... שלמות של ריקוד ומשחק מצמררים. פוסט מרתה היא יצירה הגורמת לקהל חוויה. זה כוחה של יצירת אמנות". (נאוה צוקרמן, מחול עכשיו)

"אוירה של קרב, תשוקה ותסכול מוגשים בצורה אסתטית להפליא, כמעט קולנועית... החלק הישראלי היה המשובח שבתכנית פסטיבל zawirowania   השנה". (Dance in Poland)

"מחול מצויין המעלה היבטים פסיכולוגים שמשולבים בקומפוזיציות בימתיות מרתקות... ערב קצר, מרתק ומעורר עניין ביוצרים מקוריים הפועלים בדרכם המיוחדת". (אליקים ירון, רשת ב)

"היצירה החדשה ממשיכה כיוון מעניין של מחול-תאטרון ששינפלד ולאור פיתחו יפה ביצירותיהם הקודמות. התנועה שהם מעצבים מספרת, מביעה, מתקשרת גם כשהיא מופשטת וכאילו מנותק ממשמעות של עלילה או טקסטואליות". (צבי גורן, הבמה)

"עבודה מעניינת ומאוד שווה צפייה". (שלי קלינג, גלובס)