...

קאובוי - מופעי בכורה:
 

27+28+29 באוגוסט - תאטרון תמונע, תל-אביב
 

16 בספטמבר - פסטיבל צוללן, תאטרון תמונע.