...

העבודה החדשה: "הריקוד השלישי" תעלה בבכורה בפסטיבל ישראל במאי-יוני 2018.

...

בחודש מאי הקרוב יעלה לרשת האתר החדש והמשודרג שלנו.