American Playground


American Playground

משחקי ילדות ופנטזיות נעורים מניעים את החגיגה הצבעונית על הבמה, ולוקחים אותנו למסע על קו התפר בין מי שאנחנו לבין מי שרצינו להיות.

העבודה נוצרה ע"י שינפלד ולאור עבור הלהקה האמריקאית CORE בשנת 2016, ועלתה בבכורה באטלנטה.