ניב שינפלד & אורן לאור

הריקוד השלישי

4.1.2020 - תאטרון תמונע, תל אביב
Scene Nationale 61, Flers / 14.1.2020
Pavillion Noir, Aix-en-Provence / 17+18.1.2020